Regulamin domeny Wasze-opinie.pl

I. Informacje ogólne

 1. Usługodawcą w ramach domeny internetowej wasze-opinie.pl, udostępnionej pod adresem https://wasze-opinie.pl (zwaną dalej „Domeną”) jest administracja serwisu wasze-opinie.pl.
 2. Usługobiorcą może być każda osoba fizyczna.
 3. Wejście na Domenę jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej.
 4. Usługodawca publikuje na niniejszej Domenie wyłącznie treści o charakterze informacyjnym.
 5. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w Domenie przez Usługobiorców jest darmowe.

II. Korzystanie z Domeny internetowej

 1. Korzystanie z Domeny wymaga posiadania przez Usługobiorcę urządzenia, które posiada przeglądarkę internetową oraz dostęp do sieci internetowej.
 2. Usługobiorca może komentować treść informacji opublikowanych na Domenie.

III. Treść strony i prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, iż wszystkie treści, dane oraz informacje zawarte w Domenie stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim lub prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Treść publikowana w Domenie nie stanowi oferty handlowej.
 4. Usługodawca oświadcza, że nie jest sprzedawcą żadnych produktów, nie pośredniczy w ich sprzedaży oraz nie podejmuje żadnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży. W związku z tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania umowy sprzedaży przez jakichkolwiek sprzedawców.
 5. Treści opublikowane na Domenie mają charakter informacyjny, a przedstawione na niej opinie mają charakter całkowicie indywidualny i stanowią opis osobistych doświadczeń użytkowników. Usługodawca zaleca, aby w razie wątpliwości szukać porad bezpośrednio u specjalistów zajmujących się konkretnymi dziedzinami (dotyczy zwłaszcza kwestii zdrowotnych).
 6. Autorskie prawa majątkowe do utworów opublikowanych w Domenie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim.
 7. Usługobiorca nie może rozpowszechniać utworów znajdujących się na Domenie na innych stronach internetowych oraz w żaden inny sposób.
 8. Usługobiorca nie może rozpowszechniać oraz udostępniać na Domenie komentarzy, które naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za komentarze dostarczane przez Usługobiorców, w szczególności za treść danych oraz bezprawne dane Usługobiorców.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieopublikowania komentarzy sprzecznych z niniejszym regulaminem, przepisami prawa, a także zasadami współżycia społecznego.
 11. Niniejsza Domena może zawierać odesłania do innych stron internetowych, które dotyczą tematów poruszanych na niniejszej Domenie. Nie oznacza to jednak, że Domena ma jakiekolwiek powiązania z takimi witrynami, reklamami lub ich właścicielami.
 12. Usługodawca nie ma wpływu na treści, dokładność, integralność oraz jakość wyświetlanych reklam. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe ze skorzystania z ofert przedstawionych na reklamach wyświetlanych na domenie.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe (m.in. imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane na Domenie będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Komentowanie przez Usługobiorcę treści opublikowanych na Domenie wymaga podania podpisu.
 3. Usługodawca nie weryfikuje danych podanych przez Usługobiorców w formularzach komentarzy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez osoby trzecie, w szczególności przez podmiot, z którymi Usługobiorca zawarł umowę sprzedaży produktów.

V. Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2018 r.
 2. Domena zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Domena poinformuje na swojej stronie internetowej z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Niniejszy regulamin oraz korzystanie z niniejszej Domeny przez osoby ją odwiedzające podlegają odpowiednim przepisom prawa.